Huisregels voor bezoekers

Mede door het naleven van onze huisregels wordt de aanwezigheid in ons sportcentrum voor iedereen leuk en veilig.

1. Algemeen

1.1 Iedere bezoeker is verplicht altijd de aanwijzingen van het personeel van Het Sporthuis Abcoude op te volgen.

1.2 Elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere bezoekers of personeel is verboden.

1.3 Voor uw en onze veiligheid zijn er in en buiten Het Sporthuis Abcoude bewakingscamera’s gemonteerd.

1.4 Het Sporthuis Abcoude is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en lichamelijk letsel in en rond Het Sporthuis Abcoude.

1.5 Het kunnen tonen van en geldig legitimatie bewijs.

2. Toegang

2.6 Toegang tot de zwemaccommodatie wordt verkregen na aanschaf van een geldig entreebewijs, bij navraag dient u deze te tonen.

2.7 De bezoeker betreedt de accommodatie op eigen risico

2.8 Wij adviseren u waardevolle voorwerpen en kleding in daarvoor bestemde kleding locker op te bergen.

3. Begeleiding en gebruik zwemvleugels

3.9 Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder die beschikt over een goede zwemvaardigheid. De begeleider moet mee het water in.

3.10 Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma zijn te alle tijden verplicht om zwemvleugels te dragen.

3.11 Kinderen zonder diploma A worden niet toegestaan in het diepe bad.

4. Hygiëne en gedrag in het zwembad

4.12 Voor het zwemmen is men verplicht te douchen.

4.13 Rennen op de perrons en zwemzaal is niet toegestaan.

4.14 In het ondiepe deel van het bad is het verboden te duiken.

4.15 U dient zich in het zwembad zo te gedragen dat u geen gevaar bent voor u zelf en anderen gebruikers oplevert.

4.16 Zwemmen is uitsluitend toegestaan in zwemkleding andere kleding zoals T shirts of ondergoed en dergelijke zijn niet toegestaan, tenzij er nadrukkelijk toestemming is verleent door het personeel. Het is niet toegestaan met buitenschoenen de zwemzaal te betreden.

4.17 Er mogen zonder toestemming geen drink-of etenswaren op de zwemzaal of in de kleedruimten worden genuttigd.

5. Ongewenst gedrag

5.18 Ongewenste (en/of gewenste) intimiteiten worden in dit zwembad niet getolereerd.

5.19 Het is niet toegestaan andere bezoekers en/of onze medewerkers overlast te bezorgen.

5.20 Het is bezoekers niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedruimten op te houden.

5.21 Bij vernieling, diefstal en agressie en/of onzedelijk gedrag wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

6. Verboden te roken

6.22 Roken is in het hele gebouw niet toegestaan.

6.23 Gebruik van soft -en harddrugs is in en rondom de accommodatie niet toegestaan.

7. Overig

7.24 Huisdieren worden in het Sportcentrum niet toegestaan, met uitzondering van zorghonden.

7.25 In de zwemzaal en kleedruimten is het niet toegestaan om glas en aardewerk mee te nemen.

7.26 Gevonden voorwerpen dien te worden afgegeven bij de receptie.

7.27 Het gebruik van camera’s filmtoestellen e.d. is onderwater en in de kleedruimten niet toegestaan.

7.28 Het is niet toegestaan om met kinderwagens, scootmobielen e.d. de zwemzaal te betreden. Deze moeten worden achtergelaten in de entree of kleedruimte.

7.29 Door gebruik te maken van onze voorzieningen verklaart u akkoord te gaan met onze huisregels.

Contributie reguliere zwemles

Als je reguliere zwemlessen volgt voor diploma A B of C of voor een van de zwemvaardigheidslessen dan betaal je een contributie die gebaseerd is op een gemiddelde van drie en een half uur per maand.

Hoe ziet dat er uit in de praktijk?

De ene maand heb je 4 lessen, de andere maand 3. Op een maand van 2 lessen volgt altijd een maand van 5 lessen. In de schoolvakanties is er geen les. Daar heb je dan ook niet voor betaald. In de maand juli wordt er geen contributie berekend, zo blijft het gemiddelde op 3 en een half uur per maand.

Je kunt lessen inhalen door je inhaaltegoed te gebruiken dat je hebt gekregen doordat je een gemiste les heb afgemeld of je koopt via de webkassa extra inhaaltegoed.

Wanneer je extra les wilt, maar geen inhaaltegoed door afmeldingen hebt kun je via de webkassa extra inhaaltegoed kopen. Zo kun je zelf de weg naar het diploma versnellen.

Inhaaltegoed verkregen door afgemelde lessen worden niet met geld gecompenseerd. Je kunt alleen maar inhalen als er geen achterstallige betaling is.

Algemene voorwaarden:

De algemene voorwaarden van de maand contributie is per automatisch incasso, de contributie wordt maandelijks afgeschreven. Mocht u geen gebruik meer willen maken van de zwemlessen dan dient u schriftelijk op te zeggen. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand.

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.