Tijdens de snelcursus zijn de kinderen 2 uur achtereen in het zwembad aanwezig.De zwemoefeningen worden onderbroken door een korte pauze waarin de de kinderen hun meegebrachte eten en drinken nuttigen. Tijdens de pauze zitten ze op een stoeltje langs het bad met hun badjasje aan. De ouders brengen hun kind naar de les, gaan dan weg en komen een kwartier voor het einde van de les weer terug om de vorderingen van hun kind te bekijken en om na afloop nog even contact te kunnen hebben met de zweminstructeur(trice).

Aan het eind van de cursus wordt er gezamenlijk afgezwommen voor het A-diploma. Kinderen die nog niet het A-diploma kunnen halen mogen vervolgens kosteloos dooroefenen waarna alsnog afgezwommen kan worden voor het A-diploma. Dit valt onder de diplomagarantie. De kosten voor elke snelcursus zijn gelijk € 745,-. De soort snelcursus waaraan je kind kan deelnemen hangt af van de introductiedag waar we de kinderen definitief indelen in de snelcursussen.

  • Voorafgaand aan de cursus nodigen we alle ingeschreven kinderen en hun ouders uit voor een introductiemiddag. Hier geven we informatie over de cursus en de gang van zaken. Aansluitend houden we de introductieles waar door een speelse zwemles kijken of we de kinderen geschikt achten voor de 5 maandencursus.

De prijs voor de volledige A Snelcursus is € 745,- inclusief diplomagarantie

De minimum leeftijd voor de 5 maandencursus is 4 en een half jaar. Jongere kinderen komen in aanmerking voor de reguliere les van 1 uur per week

Hieronder zie je een overzicht van de geplande cursussen voor komend seizoen;

-5 maanden snelcursus A Maandag 16:00 uur tot 18:00 uur start 8 maart.Vol
-5 maanden snelcursus A Dinsdag 16:00 uur tot 18:00 uur start 9 maart
-5 maanden snelcursus A Woensdag 16:00 uur tot 18:00 uur start 3 maart
-5 maanden snelcursus A Donderdag 16:00 uur tot 18:00 uur start 4 maart
-5 maanden snelcursus A Vrijdag 14:00 uur tot 16:00 uur start 5 maart
-5 maanden snelcursus A Vrijdag 16:00 uur tot 18:00 uur start 5 maart
-5 maanden snelcursus A Zaterdag 09:00 uur tot 11:00 uur start 6 maart Vol
-5 maanden snelcursus A Zaterdag 11:00 uur tot 13:00 uur start 6 maart
-5 maanden snelcursus A Zaterdag 13:00 uur tot 15:00 uur start 6 maart
-5 maanden snelcursus A Zaterdag 15:00 uur tot 17:00 uur start 6 maart
-5 maanden snelcursus A Zondag 11:00 uur tot 13:00 uur start 7 maart
-5 maanden snelcursus A Zondag 13:00 uur tot 15:00 uur start 7 maart
-5 maanden snelcursus A Zondag 15:00 uur tot 17:00 uur start 7 maart