Tot ons verdriet overleed op 25 april jongstleden Nico Hennipman. Nico heeft veel betekend voor de bouw van Het Sporthuis Abcoude. Met zijn jarenlange ervaring met grote bouwprojecten, was hij als (vrijwillige) bouwopzichter en bouwtechnisch adviseur van het bestuur van de Stichting nauw betrokken bij de totstandkoming van Het Sporthuis.

Toen hij hoorde over het burgerinitiatief om een zwembad met gymzalen in Abcoude te realiseren, ontdekte hij dat dit project geheel door vrijwilligers werd gedragen. Dat vond hij zo mooi, dat hij ook zijn expertise wilde inbrengen. In zijn werkzame leven was hij senior projectleider bij ondernemingen als Heijmans en Dura Vermeer. Hij is betrokken geweest bij verschillende grote bouwprojecten. Nadat hij met pensioen ging, wilde hij graag op een of andere manier bij de bouw betrokken blijven. Na zijn pensionering was Het Sporthuis een perfecte mogelijkheid om in zijn eigen omgeving actief te zijn en bezig te zijn in zijn vakgebied. “Voor mij is het een feest dat ik zo´n mooi project hier in het dorp mag doen,” zo zei hij destijds.

Dagelijks was hij op de bouw te vinden. Zijn rol van opzichter deed hij als vrijwilliger vanuit de stichting onder verantwoordelijkheid van de bouwdirectie. Zo was hij aanwezig bij alle bouwvergaderingen, hield hij zich bezig met contractbewaking (kosten) en hield hij toezicht op gemaakte afspraken. Het bestuur van de Stichting kon altijd bouwen en vertrouwen op zijn expertise. Na de oplevering van de bouw trad Nico kort toe tot het bestuur. Zijn activiteiten als bestuurslid bij de jeu de boulesvereniging en zijn rol als projectleider van het grote project om de Dorpskerk te verduurzamen, vroegen ook veel van zijn tijd. Dat zorgde ervoor dat hij uit het bestuur van Stichting Het Sporthuis Abcoude trad. Maar niet zonder met grote zorgvuldigheid zijn kennis zo goed als mogelijk over te dragen aan zijn opvolger. En ook daarna kon het bestuur altijd nog bij hem te rade voor advies. Wij zullen hem dan ook zeer gaan missen.

Wij wensen zijn gezin, familie, vrienden en andere dierbaren veel sterkte bij het verlies van Nico.